Relocation

Är du arbetsgivare och vill anställa någon från utanför EU?

Kontakta oss direkt för att få hjälp med arbetstillstånd, hitta bostad åt utländsk personal, registrering hos olika myndigheter etc